Düyə bir insanın cinsi əlaqəsinin stresini aradan qaldırır.