Hiyləgər ağır sikilmiş olur ilə qara adam alaraq şey.