Məni sarsıtdı və bir gözü ilə xoruzun üstünə oturdu.